ذهن درگیر من

ذهنم مشغوله...

سردرگمم...

درگیری ذهنیم بابت مشتریه که:

جلوم نشست و از شرمندگی تلاشی که برای کلاه برداری از بانک کرده بود گریه کرد....

جلوم نشست و بخاطر شاید چند هزار تومن سود بیشتر التماس می کرد....

جلوم نشست و بخاطر جریانی که اصلا تقصیر من نبود منو تحقیر کرد...

جلوم نشست و با طلب کاری، حق یکی دیگه رو ضایع کرد...

جلوم نشست و به خاطر عصبانیت از یه سازمان دیگه به بانک من توهین کرد ...

و....

ذهنم چند وقته درگیره....

$$$$$$$$$$$$$$$$$$

/ 2 نظر / 62 بازدید