این آخرای سال

خوش بختانه ماشینم حالش بهتره...لبخند

صاحبش هم خوبه خدا رو شکر...زبان

$$$$$$$$$$

احساس می کنم شعبه به نسبت اینکه آخر ساله خلوته...

نمی دونم همه بانک ها و شعبه ها اینطوری اند یا شعبه ما اتفاقی براش افتاده...

$$$$$$$$$$

ساعتی رو که برامون اضافه کردن خوب می گذره خدا رو شکر...

چندتا شیر مرد داریم که می مونن و ما خانم ها رو اکثرا می ذارن بریم ...مژه

مواقعی هم که می مونیم تو شعبه به خوراکی خوردن و تبادل اطلاعات و غیره می گذرهچشمک

$$$$$$$$$$

همکارای عزیز... می دونم آخر ساله و سر همتون شلوغه .... خسته نباشید

انشا الله که

کسری فزونی نیارید....

سند اشتباه نزنید...

سوتی ندید...

و...

قلبقلبموفق باشید

/ 4 نظر / 131 بازدید
همسفر

موفق باشین همکار عزیز[گل]

ﺁﺳﻴﻪ

ﺳﻼﻡ... ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ اﺯ ﺣﻀﻮﺭﺗﻮﻥ... ﺧﺪا ﻗﻮﺕ...ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﺎﺭ ﺗﻮﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﻪ... ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪ ﺗﻮﻱ ﺩاﻳﺮﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮﻡ ﻭﻟﻲ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺭﻭ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻡ و ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ...ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﺤﻴﻂﺶ ﺑﺮاﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪﺳﺖ...

کارمند بانک رفاه

سلام سال نو مبارک.آرزو می کنم امسال شروع تازه ای براتون باشه و اتفاقات خوب براتون بیفته و سال قبل رو فراموش کنید.

زری

برای منم که مشتری بودم این اخرای سال واقعا جای بسی تعجب داشت خلوتی بانکها..هم صادرات هم دی که من گذرم بیشتر بود!